+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Hvordan håndterer jeg en stresset hverdag

Kursus til undervisere og gymnasieelever/ studerende. Hvordan håndterer jeg en stresset hverdag – på den lange bane! For at sikre bredden i indholdet, har vi valgt at være to undervisere der arbejder sammen om emnet. Vi tror på og har erfaring med, at (lidt populært...

Netværksdannelse og udviklingsprocesser

Netværksdannelse Netværksdannelse er både en nødvendighed og en konsekvens af udviklingen. Regeringens udmelding om livslang læring, reformændringer og mange omstruktureringer i sundhedssystemet, samt ændringer i organisationsstrukturen betyder, at vi har brug for...

Supervision og coaching – procesviden

Hvordan og for hvem Forskellen på supervision og coaching Supervision og coaching En supervisor er en fagligt mere erfaren person, der supervisere en mindre erfaren person, inden for det givne fagfaglige felt. Supervision har fokus på at skabe refleksion, qua...

Hvad handler værdier om

Værdiarbejdet handler om at blive enige om et sæt værdier. Målet med værdiarbejdet er altså at bane vejen for, at værdierne klart og entydigt afspejler sig i både overvejelser, beslutninger og handlinger. Sådan at der er sammenhæng mellem værdierne og det, ledere og...

Ledelsesudvikling

God ledelse er autenticitet og nærværende i det daglige samvær med de ansatte. Den gode leder skaber rum for sine ansattes viden og metoder, hvilket forudsætter, at han/hun kan træde tilbage og forsøge at se sig selv udefra. Det lægger sig op af det vi kalder...