+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Værdiarbejdet handler om at blive enige om et sæt værdier. Målet med værdiarbejdet er altså at bane vejen for, at værdierne klart og entydigt afspejler sig i både overvejelser, beslutninger og handlinger. Sådan at der er sammenhæng mellem værdierne og det, ledere og medarbejdere i organisationen rent faktisk gør. Det sætter fokus på organisationens troværdig.

Forskellen på en regel og en værdi er:

 • at værdier giver individet en ramme at handle indenfor
 • hvorimod regler ofte er kategoriske og ufleksible ”Du må ikke…” , ”Du har ret til mindst…” og ”Sådan siger vores regler altså”.

Regler er derved med til at fastholde eller måske ligefrem fastlåse et system.
At arbejde ud fra faste regler for at koordinere og regulere indsats og samarbejde er mest hensigtsmæssigt i et meget stabilt og forudsigeligt system – eller i systemer, som arbejder under et meget stort pres.

Når tingene skal ændre sig og forandres i et hurtigt tempo, kommer regeltænkning til kort. Det er her værdierne har deres styrke.

De fleste mennesker vil erklære sig helt enige i, at værdier som respekt, tillid, åbenhed, engagement, kommunikation, samarbejde m.v. er gode værdier.
Og måske netop fordi vi tilsyneladende er så enige, giver vi os aldrig tid til nærmere at diskutere vores opfattelse af værdiernes betydning og indhold. Arbejdet med værdier tager fat i noget som i begyndelsen kan virke noget abstrakt, men i virkeligheden er ret enkelt.

Filosoffen Ole Thyssen peger på tre måder at tjekke organisationens troværdighed på:

 1. Sammenligne hvad vi siger og hvad vi gør og undersøge om der
  er en forskel mellem de erklærede og de faktiske værdier. (jf. E. Schein)
 2. Undersøge værdierne over tid for at se om der blot er tale om retoriske
  værdier, eller om de rent faktisk bruges som præmisser.
 3. Undersøge om værdierne betyder noget, eller om de altid er tabere
  i en konflikt mellem penge, magt og værdier”.