+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Det psykiske arbejdsmiljø!

 Det er meget oppe i tiden at forbedre og løfte det psykiske arbejdsmiljø! Er det den nye K.P.I. for ledere! Det burde i virkeligheden ikke være så svært! Alle har interesse i det: Medarbejderne får lyst og energi til at arbejde i det flow, det gode arbejdsmiljø giver...

Vær på forkant med udvikling af stress

Dèt her – dèt koster penge Vær på forkant med udvikling af stress – det går ikke over af sig selv! Jeg blev meget inspireret af en overskrift for ganske nylig: ”Vestegnens ledere har stress øverst på dagsorden”. Og det kan jeg godt forstå lederne har, for det er...

Hvad handler værdier om

Værdiarbejdet handler om at blive enige om et sæt værdier. Målet med værdiarbejdet er altså at bane vejen for, at værdierne klart og entydigt afspejler sig i både overvejelser, beslutninger og handlinger. Sådan at der er sammenhæng mellem værdierne og det, ledere og...

Refleksion

Udvikling af læringsprocesser i netværk Netværksdannelse er både en nødvendighed og en konsekvens af udviklingen. Regeringens udmelding om livslang læring, reformændringer og mange omstruktureringer samt ændringer i organisationsstrukturen betyder, at vi har brug for...

Coaching

Definition og lidt historie En coach kan forstås som en træner, der baner, eller viser vejen til målet. Der er mange definitioner på, hvad coaching er, samt mange overlap afhængig af, hvad det er for en tænkning, der ligger til grund. Kjerulf 2006, p. 5 ”Coaching er...

Arbejdsmetoder

Det er de aktuelle behov der afgør valget af metoder. Det er ligeledes situationen og opgavens omfang der er afgørende for, hvilke teknikker og teorier der anvendes. Fælles for de læreprocesser der igangsættes er, at de altid vil have et teoretisk udgangspunkt, som...