+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Hvordan og for hvem

Forskellen på supervision og coaching

Supervision og coaching

En supervisor er en fagligt mere erfaren person, der supervisere en mindre erfaren person, inden for det givne fagfaglige felt. Supervision har fokus på at skabe refleksion, qua spørgsmål og ny viden/ læring inden for den givne faglighed.

En coach behøver ikke at vide mere om faget end den, der bliver coachet. Coachen kan endda vide mindre, idet det der kræves blot er procesviden.

Coaching er en struktureret samtale, hvor der bruges en helt speciel spørgeteknik, der bygger på aktiv lytning og systemisk teori samt en grundholdning om, at du selv er eksperten i dit liv, og derfor selv sidder med svarene.

Coachen hjælper og støtter til at skabe forandringer, som er i overensstemmelse med fokuspersonens egne mål.
Det eneste der kræves af dig, er, at du har lyst til positiv forandring og er indstillet på at arbejde med det.

Hvornår kontakter man en coach?

Når man kan mærke, at der ikke er balance i forestillingen om det, man gerne vil, sammenholdt med det man faktisk gør. Denne ubalance kan opleves af kroppen som utilfredshed eller psykisk stress.

Hvem er jeg coach for, og hvad kan der coaches om?

Jeg coacher mennesker, der ønsker hjælp til at nå de mål, de selv har sat. Det kan være karrierens retning og mål, personlige mål eller hjælp til sammenhæng mellem arbejde og familieliv.
Jeg coacher ledere og mellemledere i det private og i det offentlige. Det kan handle om afklaring af strategi og samarbejde. Kort og godt mål i mange forskellige sammenhænge, der drejer sig om, hvordan man kommer fra a til b.

Coachingsforløb for ledere og medarbejdere

Coaching er et effektivt middel til at opnå opstillede mål. Coaching kan foregå individuelt eller i grupper, alt efter emne og ønsker for coachingen. Rammerne aftales, inden man går i gang.

Udnyt lederens fulde potentiale

Coaching kan frigøre en mængde ressourcer og uudnyttet potentiale. Gennem et afklarende coachingsforløb er det muligt at styrke sine stærke sider og udvikle de sider, der bliver udfordret. Coaching udløser motivation, mod og incitament til at handle mere effektivt.
Ved at frigive energi og nedbryde hæmmende barrierer fører coaching til:

 • Udvikling
 • Motivation
 • Handling
 • Hurtige og mere effektive resultater.

 

Individuel coaching

Coachingen kan have forskellige temaer, men vil typisk have til formål at:

 • Styrke personlig udvikling
 • Skabe grobund for resultater
 • Fremme præstationer
 • Videreudvikle og styrke ledere

 

Coaching i grupper af ledere eller medarbejdere

Coachingen tilrettelægges og målrettes efter ønsker og behov, der er. Coaching kan skabe klarhed, bevidsthed og motivation, der giver handling og resultater f.eks. i forbindelse med:

 • Strategiudvikling
 • Projekt- og planlægningsmøder
 • Samarbejde
 • Fastholdelse af kvalitet og udvikling

Forskellen på supervision og coaching

En supervisor er en fagligt meget erfaren og kompetent person, der supervisere en mindre erfaren person. Det vil sige, at det er faglighed samt procesviden, der er i fokus.
En coach behøver ikke at vide mere om et tema end den, der bliver coachet. Coachen kan endda vide mindre, idet det der kræves blot er procesviden.

Se mere om kurser her