+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Ledelsesudvikling

God ledelse er autenticitet og nærværende i det daglige samvær med de ansatte. Den gode leder skaber rum for sine ansattes viden og metoder, hvilket forudsætter, at han/hun kan træde tilbage og forsøge at se sig selv udefra. Det lægger sig op af det vi kalder...

Udvikling af teams

Teamsamarbejde handler dybest set om at ville samme sted hen, men på forskellig måde, fordi vi besidder forskellige kompetencer og skal udføre forskellige opgaver. Det handler dybest set om respekt for hinandens forskelligheder, hvilket er svært, men simple værktøjer...

Arbejdsmetoder

Det bedste udgangspunkt for at sætte et kortere eller længere forløb sammen foregår i den indledende dialog, hvor forventninger og mål afklares. Det er de aktuelle behov der afgør valget af metoder! Det er ligeledes situationen og opgavens omfang der er afgørende for,...

Refleksion

Udvikling af læringsprocesser i netværk Netværksdannelse er både en nødvendighed og en konsekvens af udviklingen. Regeringens udmelding om livslang læring, reformændringer og mange omstruktureringer samt ændringer i organisationsstrukturen betyder, at vi har brug for...

Coaching

Definition og lidt historie En coach kan forstås som en træner, der baner, eller viser vejen til målet. Der er mange definitioner på, hvad coaching er, samt mange overlap afhængig af, hvad det er for en tænkning, der ligger til grund. Kjerulf 2006, p. 5 ”Coaching er...