+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Det bedste udgangspunkt for at sætte et kortere eller længere forløb sammen foregår i den indledende dialog, hvor forventninger og mål afklares.

Det er de aktuelle behov der afgør valget af metoder! Det er ligeledes situationen og opgavens omfang der er afgørende for, hvilke redskaber og teorier der anvendes.

Effektfulde kurser er dem, hvor der er opfølgning på, hvad der er sket siden kurset blev afholdt. Det tvinger den enkelte til at arbejde i praksis med elementer af det, der blev præsenteret på kurset. Det sikrer også, at man bruger de nye redskaber og metoder og ikke, som ofte er set, at man gør det samme efter kurset, som man gjorde inden kurset. I givet fald har vi spildt hinandens tid.

Fælles for de læreprocesser der igangsættes er, at de altid vil tage udgangspunkt i praksis, og kursisterne er aktive deltagere.

Læring finder sted i praksis og bevidstgøres i efterfølgende refleksion.

Helt konkret drejer det sig om at få ejerskab og ansvarsfølelse ved at være medskaber af en innovativ kultur.

De rekvirerede kurser, oplæg eller foredrag skræddersyes og tilpasses de mål, rekvirenten har fokus på.

Formidling i større og mindre grupper
Foredrag
Undervisning
Kortere- og længerevarende kursusforløb
Læringsprocesser
Supervision og coaching