+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Teamsamarbejde handler dybest set om at ville samme sted hen, men på forskellig måde, fordi vi besidder forskellige kompetencer og skal udføre forskellige opgaver. Det handler dybest set om respekt for hinandens forskelligheder, hvilket er svært, men simple værktøjer kan gøre lidt af arbejdet.

  • Kommunikationstræning
  • Konflikthåndtering
  • Værdi drøftelse
  • Bevidstheden om kulturen i organisationen.

Når kommunikationen lykkes er det fordi – der er
overensstemmelse mellem det vi siger – og det vi gør

E. Schein har argumenteret for, at virksomhedens kultur udgør fundamentet for udvikling /læring.
Ifølge denne indfaldsvinkel finder læring sted gennem uformelle læreprocesser, som er styret af virksomhedskulturen.

Artefakter:
1. De ydre fremtrædelsesformer: De synlige; Gimmicks, plakater, foldere, udsmykning af kontorer, påklædning, samarbejdsformer, orden, mødedisciplin m.v.

Skueværdier:
2. De udtalte værdier: Strategiplaner præsentationer, officielle værdisæt, mål, samarbejdsformer, m.v.
Der må her skelnes mellem, hvad man giver udtryk for, og
hvad man gør i praksis. Man kan give udtryk for, at man
samarbejder, men i praksis er enhver sig selv nok.

Grundlæggende antagelser:
3. Grundlæggende skjulte opfattelser: De ubevidste ”tagen – for – givet” opfattelser. De værdier og holdninger, som i virkeligheden er styrende for adfærden i organisationen. Det basale udgangspunkt for værdier og handling eksisterer på dette niveau, men svært at få fat om, fordi det ikke er bevidst. Kulturen har sin basis her og den er magtfuld. (Mentale modeller)