+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Definition og lidt historie

En coach kan forstås som en træner, der baner, eller viser vejen til målet. Der er mange definitioner på, hvad coaching er, samt mange overlap afhængig af, hvad det er for en tænkning, der ligger til grund.

Kjerulf 2006, p. 5 ”Coaching er at låse op for et menneskes potentiale, til at maksimere dets egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem. En metode, der gennem en proces lukker op for potentialer – således at man kan udvikle sine styrkeområder.”
Jeg har valgt denne definition, som er oversat fra Whitmore.
Coachintens grundholdninger bygger på, at læring kommer indefra, og at mennesket selv sidder med svarene. Gennem selvrefleksion og bevidstgørelse af egne ønsker og værdier frigøres dette i samtalen med en coach, der er i stand til at stille de rigtige spørgsmål. Metoden har afsæt i den humanistiske tradition.

Overlap mellem coaching og andre fagområder

Tankesættet og teknikkerne er inspireret af vejledning, terapi, supervision, konsultation og mentoring. Der vil være overlap mellem coaching og andre fagområder, men samlet set står coaching som sit eget fagområde. Coaching er en afgrænset tilgang, hvor formålet er udvikling af mennesker på både det faglige og personlige plan. (Søholm 2006, s. 67)
Relationen består af ligeværdige parter, og det er frivilligt. Det er coachens proceskompetence, der er i fokus. Udfordringerne løses med fokus på muligheder og ikke gennem diagnose eller rådgivning. Det er nutiden og fremtiden, der har opmærksomheden.
I Kinlaw’s bog fra 1997, siger han:

“…at coachen ikke nødvendigvis behøver at vide mere om et tema end den, der bliver coachet. Coachen kan endda vide mindre, idet det, der kræves af ham, er procesviden.”

Opstået i idrættens verden

Begrebet er opstået i og hentet fra idrættens verden. Det var tennistræneren Gallwey, der skrev bogen ”The Inner Game of Tennis” i 1975. Gallwey anses for coachingens far. Bogen handler om, hvad der skal til for at vinde. Påstanden var, at det kun kunne lade sig gøre, hvis den udøvende ikke skulle bedømme og evaluere sig selv. I stedet holdes fokus og programmerer mentale billeder, således at det lykkes. Bogen blev anvendt af mange andre uden for sportsverdenen, fælles for dem og sportsudøverne var, at de opnåede stor succes på deres personlige mål.

Svært at definere entydigt når man slår ordet coach op:

  1. a single decker bus with comfortable seats, used for longer journeys.
  2. an instructor or trainer in sport, a tutor who gives private or specialized teaching, train and teach as a coach. (Oxford English Dictionary 2002, s. 156)

Som det fremgår, har ”kært barn mange navne”. Det er ikke så underligt, at begrebet coaching er vanskeligt at indfange og indplacere i en klar definition, når selv ordbogens definitioner dækker over mange retninger.
Opsummeringen på coaching kan forstås som en intervention der bygger på et underliggende og altid tilstedeværende mål om at opbygge andres selvtillid uafhængig af opgave og emne.
Coaching slog for alvor igennem herhjemme i slutningen af 90’erne.