+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Refleksion

Udvikling af læringsprocesser i netværk Netværksdannelse er både en nødvendighed og en konsekvens af udviklingen. Regeringens udmelding om livslang læring, reformændringer og mange omstruktureringer samt ændringer i organisationsstrukturen betyder, at vi har brug for...

Coaching

Definition og lidt historie En coach kan forstås som en træner, der baner, eller viser vejen til målet. Der er mange definitioner på, hvad coaching er, samt mange overlap afhængig af, hvad det er for en tænkning, der ligger til grund. Kjerulf 2006, p. 5 ”Coaching er...

Arbejdsmetoder

Det er de aktuelle behov der afgør valget af metoder. Det er ligeledes situationen og opgavens omfang der er afgørende for, hvilke teknikker og teorier der anvendes. Fælles for de læreprocesser der igangsættes er, at de altid vil have et teoretisk udgangspunkt, som...

Realisering og implementering af værdier

Implementering af værdier Implementering af værdier kan gøres på mange måder, der er ikke én rigtig eller forkert måde at gøre det på. Det allervigtigste er, at det gøres med stor overbevisning og tro på at det virker, hvilket ligeledes forudsætter at alle medvirker...