+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Det er de aktuelle behov der afgør valget af metoder. Det er ligeledes situationen og opgavens omfang der er afgørende for, hvilke teknikker og teorier der anvendes. Fælles for de læreprocesser der igangsættes er, at de altid vil have et teoretisk udgangspunkt, som formidles på en let og forståelig måde.

Det bedste udgangspunkt for at sætte et kortere eller længere forløb sammen foregår i den indledende dialog, hvor forventninger og mål afklares.

  • Formidling i større og mindre grupper
  • Foredrag
  • Undervisning
  • Kortere- og længerevarende kursusforløb
  • Læringsprocesser
  • Coaching

De rekvirerede kurser, oplæg eller foredrag skræddersyes og tilpasses de mål rekvirenten har fokus på.