+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Gruppe Coaching

Sammenskrevet tilbagemelding fra 18 dagplejekonsulenter i Næstved Kommune.

De sagde:

Vi er 18 dagplejekonsulenter, der har modtaget gruppe coaching i to år af Lis Hejlesen.

Hun har et stort engagement, samt en høj faglighed, som vi har stor respekt for. Hun er i stand til at coache på mange niveauer i en organisation, ligesom hun kan se problemstillingerne fra flere vinkler, kan hun hurtigt hører om problematikken ligger på det personlige eller på det faglige plan og med dette udgangspunkt skaber hun en coaching som er præget af stor refleksion i gruppen.

Lis afleverer en stor teoretisk viden i sin måde at coache på, hvad enten det er på det ledelses-, personlige-, eller det faglige plan og hun evner at navigerer på alle planer på en meget professionel måde.

Den 1. januar 2007 fusionerede vores kommune. I denne fusion har 5 kulturer/ kommuner, skulle finde én fælles kultur i kraft af fælles værdier og dermed skabe en ny organisation.

Ledelsesfunktion

Vi har en ledelsesfunktion, hvor vi superviserer og vejleder samt samarbejder med andre fag personer, derfor er det vigtigt at have en faglig sparring.
Lis har været i stand til at skabe en fælles forståelse for hinanden, som har gjort det muligt at skabe nye fælles mål at samarbejde om.

Hun er en utrolig menneskekender. Vi har i den tid vi har haft coaching, altid gået derfra med en ny faglig viden og en større faglig bevidsthed, samt nye handlemuligheder, hvilket er medvirkende til at give hende en enorm tillid.

Jeanette Larsen
Skrevet på vegne af Dagplejen i Næstved Kommune

Se mere om Coaching her Coaching