+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Uddannelse om stress – Akademimodul

Stress i organisationen – Forebyggelse og håndtering (5 ECTS)

Akademimodulet er et valgfrit modul, der registreres under Akademiuddannelsen ”Ledelse i praksis”(AU).

Målgruppe: Ledere, HR, Arbejdsmiljø (AMIR)

Formål: At give den studerende kompetence til at forebygge og håndtere stress i egen virksomhed i en bred ledelseskontekst. Formålet er, at den studerende tilegner sig en forståelse af og handlingskompetence i forhold til

 • stress-fremkaldende faktorer i organisationen
 • det delte ansvar i organisationen for forebyggelse af stress
 • håndtering af allerede opstået stress hos medarbejdere

Læringsmål

R

Viden

 • Grundlæggende viden og forståelse af definitioner vedr. af stress
 • Etiske problemstillinger i forhold til forebyggelse og håndtering af stress i en virksomhed
 • Viden om, at individet indgår som en del af et gensidigt fællesskab i organisationen, og at der derfor er fokus på relationerne mellem personer og et delt ansvar for forebyggelse og håndtering af stress i organisationen
R

Kompetencer

 • Som leder, HR, tillidsvalgte eller kollega at kunne indgå som sparringspartner i konkrete forebyggelses- eller håndteringssituationer
 • Evne at fungere som rådgiver såvel som empatisk og nysgerrigt at kunne stille professionelle spørgsmål
R

Færdigheder

 • Skal kunne identificere stressfremkaldende forhold og symptomer i egen virksomhed
 • Skal kunne være med til at iværksætte forløb og interventioner i forhold til såvel forebyggelse som håndtering af stress
R

Indhold

Grundlæggende forståelse for, at forebyggelse og håndtering handler om mennesker der er ude af balance, hvorfor interventioner skal tage udgangspunkt i dokumenterede metoder og teorier.

Forebyggelse handler overordnet om at fokusere på det psykisk arbejdsmiljø; herunder:

 • Jobkrav og faglige kompetencer
 • Muligheder for at udøve kontrol over egen arbejdssituation
 • Klare mål og fremtidsperspektiver
 • Relationer og social støtte

Håndtering handler om:

 • Mestringsstrategier
 • Stress-samtalen; trænes i undervisningen og udøves i praksis på arbejdspladsen, mellem studiegangene.

Eksamen:

Mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase fra praksis, og med intern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Erhvervs-casen indgår med en helhedsvurdering, som en del af bedømmelsen.

Modulet er godkendt af undervisningsministeriet den 29.06.2018.

Undervisere og varighed

Vi er to undervisere på modulet: Camilla Teil Nielsen, Sociolog og Stresscoach. Lis Hejlesen Carl, Lektor i kommunikation, organisation og ledelse, Master i organisatorisk læring og Stresscoach.

Kurset består af 5 undervisningsdage, hvoraf den ene er eksamen.

Mere info

Der kan søges op til 10.000 kr. pr. år / pr. person i 4 år.

Det er muligt for kursisterne igennem trepartsaftalen at søge, hvad enten man er faglært eller ufaglært. Ansøgningerne til dette administreres af det akademi som Procesudvikling har samarbejdsaftale med.

Se pressemeddelse fra uddannelses- og forskningsministeriet.

Information fra BygOvenpaa: www.bygovenpaa.dk

 

Kuset afholdes hos jer – i jeres virksomhed.

Pris pr. person kr. 4.200,00 inkl. materialer

Søg kontakt i dag omkring uddannelsen og videre planlægning.

Er stress en del af jeres hverdag, er det vigtigt at tage hånd om dette hurtigst muligt. Vores mission, er at hjælpe så mange som muligt ud af kløerne på stress.