+45 2829 3019 lis@procesudvikling.dk

Hvordan håndterer jeg en stresset hverdag

Kursus til undervisere og gymnasieelever/ studerende. Hvordan håndterer jeg en stresset hverdag – på den lange bane! For at sikre bredden i indholdet, har vi valgt at være to undervisere der arbejder sammen om emnet. Vi tror på og har erfaring med, at (lidt populært...

Gruppe coaching – tilbagemelding

Gruppe Coaching Sammenskrevet tilbagemelding fra 18 dagplejekonsulenter i Næstved Kommune. De sagde: Vi er 18 dagplejekonsulenter, der har modtaget gruppe coaching i to år af Lis Hejlesen. Hun har et stort engagement, samt en høj faglighed, som vi har stor respekt...

Teambuilding med værdidrøftelse

Tilbagemeldinger fra socialrådgiverne på Børn og Ungeforvaltningen i Slagelse Kommune. Kursets har kørt henover foråret 2008 og haft fokus på værdier, samarbejde og teambuilding. De sagde om teambuilding Alle teams burde have teambuilding med værdidrøftelse og...

Hvordan passer jeg på mig selv

Hvordan passer jeg på mig selv eller mine kolleger, når stress, mobning og robustheden svækkes? Det du får med dig fra kurset, er en viden om dig selv og en viden om hvordan du registrerer dem, du er tæt på. En anden og mere naturlig måde at tale om dèt, der ofte er...

Netværksdannelse og udviklingsprocesser

Netværksdannelse Netværksdannelse er både en nødvendighed og en konsekvens af udviklingen. Regeringens udmelding om livslang læring, reformændringer og mange omstruktureringer i sundhedssystemet, samt ændringer i organisationsstrukturen betyder, at vi har brug for...

Supervision og coaching – procesviden

Hvordan og for hvem Forskellen på supervision og coaching Supervision og coaching En supervisor er en fagligt mere erfaren person, der supervisere en mindre erfaren person, inden for det givne fagfaglige felt. Supervision har fokus på at skabe refleksion, qua...

Hvad handler værdier om

Værdiarbejdet handler om at blive enige om et sæt værdier. Målet med værdiarbejdet er altså at bane vejen for, at værdierne klart og entydigt afspejler sig i både overvejelser, beslutninger og handlinger. Sådan at der er sammenhæng mellem værdierne og det, ledere og...

Ledelsesudvikling

God ledelse er autenticitet og nærværende i det daglige samvær med de ansatte. Den gode leder skaber rum for sine ansattes viden og metoder, hvilket forudsætter, at han/hun kan træde tilbage og forsøge at se sig selv udefra. Det lægger sig op af det vi kalder...

Udvikling af teams

Teamsamarbejde handler dybest set om at ville samme sted hen, men på forskellig måde, fordi vi besidder forskellige kompetencer og skal udføre forskellige opgaver. Det handler dybest set om respekt for hinandens forskelligheder, hvilket er svært, men simple værktøjer...

Arbejdsmetoder

Det bedste udgangspunkt for at sætte et kortere eller længere forløb sammen foregår i den indledende dialog, hvor forventninger og mål afklares. Det er de aktuelle behov der afgør valget af metoder! Det er ligeledes situationen og opgavens omfang der er afgørende for,...